Senin, 26 April 2010

BONSAI NURSYAM

BONSAI BERINGIN
Tinggi : 18 cm
Umur : 10 th


BONSAI JERUK KIKIT
Tinggi : 14 cm
Umur : 3,5 th


BONSAI KAWISTA
Tinggi : 16 cm
Umur : 1,5 th


BONSAI SERIBU BINTANG
Tinggi : 20 cm
Umur : 3 th


BONSAI SANTIGI
Tinggi : 25 cm
Umur : 4 th


BONSAI SANTIGI
Tinggi : 12 cm
Umur : 3 th


BONSAI SERIBU BINTANG
Tinggi : 16 cm
Umur : 6 th


BONSAI SANTIGI
Tinggi : 25 cm
Umur : 4 th


BONSAI MIRTEN
Tinggi : 24 cm


BONSAI SANTIGI
Tinggi : 22 cm


BONSAI KAWISTA
Tinggi : 14 cm


BONSAI KIMENG
Tinggi : 20 cm


BONSAI SANTIGI
Tinggi : 18 cm


BONSAI BERINGIN
Tinggi : 22 cm


BONSAI SERUT
Tinggi : 30 cm

3 komentar: